63854 - Το αδέσμευτο στοιχείο

Ν. Λυγερός

Το αδέσμευτο στοιχείο
δεν το ήθελε μόνο
ο Μακάριος
αλλά και οι Τουρκοκύπριοι
όπως φαίνεται
στην πρόταση
που έκαναν
το 1977.