63857 - Το ψήφισμα 186

Ν. Λυγερός

Όσοι πιστεύουν
ότι όλα τα προβλήματα
εμφανίστηκαν μόνο το 1974
ας διαβάσουν το ψήφισμα 186
για να δουν πότε αποφάσισε
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
να έχει στρατιωτικές δυνάμεις
αφού όλα έγιναν το 1964.