63862 - Η μνήμη του 1964

Ν. Λυγερός

Η μνήμη του 1964
εξηγεί
στοιχεία του 1974
γι’ αυτό
δώσε σημασία
στη Μάχη
της Τηλλυρίας
και στον αγώνα
στα Κόκκινα
που άλλοι
θέλησαν να ξεχάσουν
για λόγους
ιδεολογικούς.