63865 - Η αποκατάσταση

Ν. Λυγερός

Η αποκατάσταση
της αλήθειας
είναι σημαντική
για το 1964
διότι
αποτελεί
εργαλείο
για την κατανόηση
του 1974.