63868 - Η μάχη της ΕΛΔΥΚ

Ν. Λυγερός

Η μάχη της ΕΛΔΥΚ
παραμένει στο μυαλό μας
όχι μόνο επειδή
ήταν μια θυσία
αλλά γιατί
ήταν παράδειγμα
της αποστολής
του Ελληνισμού
στο πεδίο μάχης
χωρίς υποστήριξη.