63882 - Το έργο

Ν. Λυγερός

Το έργο
διασχίζει
τους αιώνες
γιατί είναι
η ζωή του
ο Χρόνος
αλλά
ξέρει
να ταξιδεύει
και στις πατρίδες
του ήλιου.