63884 - Η απόρριψη

Ν. Λυγερός

Η απόρριψη
του Σχεδίου
Ανάν
είναι αυτή
που ανάγκασε
τη Τουρκία
να υπογράψει
το πρωτόκολλο
της Άγκυρας
που επέτρεπε
την είσοδο
των κυπριακών
προϊόντων.

PROTOCOLE ADDITIONNEL