63886 - 23 Απριλίου 2003

Ν. Λυγερός

23 Απριλίου 2003
άρχισε
η απελευθέρωση
των δεδομένων
των κατεχομένων
χάρη
στις κινήσεις
σε ευρωπαϊκό
επίπεδο
και όχι
κοινοτικό.