63900 - Το Αφγανιστάν

Ν. Λυγερός

Το Αφγανιστάν
δεν είναι
μια νέα υπόθεση
ακόμα
κι αν έκλεισε
πια
ένας κύκλος
μετά το τέλος
του πολέμου
με κατάπαυση
πυρός.