63904 - Η ισορροπία

Ν. Λυγερός

Η ισορροπία
που βρέθηκε
με τη Συμφωνία
της Ντόχας
δεν αφορά
στα ανθρώπινα
δικαιώματα
αλλά μόνο
στην αποφυγή
πλατφόρμας
τρομοκρατίας.