63906 - Μετά την 1η Μαΐου

Ν. Λυγερός

Μετά την 1η Μαΐου
δεν υπήρχε πια
άλλο περιθώριο
στο πλαίσιο
της Συμφωνίας
της Ντόχας
έτσι άρχισε
το κλείσιμο
του κύκλου
του Αφγανιστάν.