63925 - Οι Ταλιμπάν

Ν. Λυγερός

Οι Ταλιμπάν
αντιλαμβάνονται
ότι δεν είναι
τόσο ισχυροί
όσο θα ήθελαν,
πιο πολύ επέστρεψαν
στην εξουσία
λόγω απουσίας
προηγούμενης
κυβέρνησης.