63948 - Με την εξέταση

Ν. Λυγερός

Με την εξέταση
των δεδομένων
του 1974
βλέπεις
πιο βαθιά
τη σχέση
με το1974
αφού υπάρχει
εξωτερική
και εσωτερική
προετοιμασία
κοινοτική
και ιδεολογική.