63953 - Οι εκλογές του 1963

Ν. Λυγερός

Οι εκλογές του 1963
είναι χαρακτηριστικές
για την πορεία
του παιγνίου
στη συνέχεια
ακόμα
και με την αλλαγή
φάσης
το 1968
γιατί ο στόχος
της εξουσίας
είναι ο ίδιος.