63954 - Το πέρασμα

Ν. Λυγερός

Το πέρασμα
από το La στο Si
αποτελεί
μια δομική
δυσκολία
του κλαρίνου
και γι’ αυτό
είναι χρήσιμο
το δεύτερο
κλειδί
του La.