63955 - Εννέα δάκτυλα 

Ν. Λυγερός

Εννέα δάκτυλα
είναι απαραίτητα
για το Si
και το δέκατο
κρατά
το κλαρίνο
ενώ ένα
επαρκεί
για το La
με δυο τρόπους.