63991 - Το άγγιγμα

Ν. Λυγερός

Το άγγιγμα
άφησε
το ίχνος
πάνω
στο χειρόγραφο
για να μη ξεχαστεί
η γεύση
της ουσίας
μετά την υπέρβαση
του πάθους.