63992 - Το ερμητικό κείμενο

Ν. Λυγερός

Το ερμητικό κείμενο
δεν θέλει μόνο
ανάγνωση
αλλά ταυτόχρονα
και εκτέλεση
του κωδικού
για να ζήσει
η εξήγηση
για να γίνουν
οι στίχοι
νότες.