63994 - Στην αρχή

Ν. Λυγερός

Στην αρχή
δεν κατάλαβες
πόσο βαθιά
στην φαντασία
βρισκόταν
η απορία
έτσι είδες
αλλά μόνο μετά
τη στρατηγική
εντός του έργου
της επιστημονικής
φαντασίας.