64003 - Η μικρή πόρτα

Ν. Λυγερός

Η μικρή πόρτα
και η μεγάλη σκάλα
ήταν η είσοδος
για τη βιβλιοθήκη
των αιώνων
έτσι
πέρασαν
από εκεί
για να βρουν
την ουσία
του Χρόνου.