64005 - Το γλυκό

Ν. Λυγερός

Το γλυκό
ύφος
της ανθρωπιάς
φαίνεται
αυθόρμητα
διότι
είναι
έκφραση
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.