64006 - Με το προφίλ

Ν. Λυγερός

Με το προφίλ
φαντάστηκες
το υπόλοιπο
με τη ζωντανή
ζωγραφιά
ακόμα
κι αν έλειπαν
τα πινέλα
έτσι τα δάκτυλα
θυμήθηκαν
τα σπήλαια.