64008 - Τα χείλη

Ν. Λυγερός

Τα χείλη
μιλούσαν
χωρίς
να πουν
λέξη
λες
και είχαν
τη δική τους
νοηματική.
Έτσι
ακούστηκε
η σιωπή σου.