64014 - Ο κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο κόσμος
είναι
απαραίτητος
ως έργο
για να υπάρχει
το ον
αλλιώς
χωρίς
θεμέλια
θα ήταν
η δομή.