64016 - Η καμπυλότητα

Ν. Λυγερός

Η καμπυλότητα
του σύμπαντος
ήταν η επίπτωση
της αρχής
του κόσμου
όπου η ζωή
δεν ήταν
σπάνια
αλλά παντού
λόγω κοσμολογίας.