64017 - Η κοσμολογία

Ν. Λυγερός

Η κοσμολογία
εκείνη
την εποχή
πριν τον Γαλιλαίο
ζούσε
σε μικρό
σύμπαν
και η φαντασία
έπρεπε
να ενισχύσει
την αρχή
της επιστήμης.