64021 - Αιώνες

Ν. Λυγερός

Αιώνες
περίμενες
να δικαιωθείς
μετά
την παραπλάνηση
του συστήματος
και τελικά
είναι το έργο σου
που αναγνωρίστηκε
από τους ανθρώπους.