64022 - Επειδή οι αιώνες

Ν. Λυγερός

Επειδή οι αιώνες
είναι μονάδες
της Χρονοστρατηγικής
τις χρησιμοποιήσαμε
για να σε βρούμε
μέσω του έργου
της βιβλιοθήκης
που είχε
φυλάξει
την ουσία.