64024 - Με το θέαμα

Ν. Λυγερός

Με το θέαμα
του έργου
άλλαζε
το βλέμμα σου
για το μέλλον
του παρελθόντος
κι άρχισες
να βλέπεις
πώς ζούσε
το μυστικό
του Χρόνου
εντός των Χαμαιλεόντων.