64029 - Οι αιρετικοί

Ν. Λυγερός

Οι αιρετικοί
Φαρισαίοι,
Εσσαίοι
και Σαδδουκαίοι
ήταν αρχικά
οι πιο ορθόδοξοι
των Ιουδαίων
γιατί ήταν
συντηρητικοί
αλλά τελικά
βρέθηκαν εκτός.