64031 - Η βαθιά μελέτη

Ν. Λυγερός

Η βαθιά μελέτη
των Ευαγγελίων
αναδεικνύει
το ιστορικό τους
υπόβαθρο
και τα δεδομένα
της εποχής
για τον τρόπο
παρουσίασης
του Έργου
του Χριστού.