64032 - Στα Ευαγγέλια

Ν. Λυγερός

Στα Ευαγγέλια
βρίσκουμε
επίσης
στοιχεία
μέσω χριστολογίας
τα δεδομένα
που οδήγησαν
σε αυτήν
τη χριστιανική
πορεία.