64034 - Η ανάγνωση

Ν. Λυγερός

Η ανάγνωση
του Ευαγγελίου
δείχνει
ότι η μητέρα
δεν ακολουθεί
από κοντά
τη Διδασκαλία
και ειδικά
στον Άγιο Μάρκο
με ακρίβεια
ειδικού.