64036 - Τα Ευαγγέλια

Ν. Λυγερός

Τα Ευαγγέλια
παραμένουν
θεμελιακά
σε κάθε
προσπάθεια
ανακατασκευής
της ιστορίας
των κοινοτήτων
γι’ αυτό
πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα.