64044 - Ανακαλύπτεις

Ν. Λυγερός

Ανακαλύπτεις
μέσω
των διακλαδώσεων
τον πλούτο
της ιστορίας
και το βάθος
της σκέψης
που έπλασε
τη σκυτάλη
που ποτέ
δεν έπεσε
στους αιώνες.