64045 - Αφού είναι

Ν. Λυγερός

Αφού είναι
ισόμορφη
στη κβαντική θεωρία
η θεωρία διακλαδώσεων
επιτρέπονται
ερμηνείες
που έχουν βάθος
αλλά ταυτόχρονα
και πολλαπλή
ανθρωπιά.