64047 - Στην πορεία

Ν. Λυγερός

Στην πορεία
που είχες
έλαβες
την κίνηση
της εικόνας
και φαντάστηκες
το μέγεθος
και την εμβέλεια
της ταλάντωσης
του πύργου.