64048 - Δεν εκτιμούμε

Ν. Λυγερός

Δεν εκτιμούμε
αρκετά
ότι ζούμε
στην ίδια
εποχή
ενώ είναι
σπάνιο
να ζούμε
στο ίδιο κλαδί
του σύμπαντος
των συμπάντων.