64051 - Ο κήπος

Ν. Λυγερός

Ο κήπος
λειτουργεί
σαν μικρόκοσμος
όπου κάθε
κόκκος άμμου
είναι αστέρι
της νύχτας
που περιμένει
το χάδι
του ξύλου
για να φανούν
τα κύματα.