64054 - Η ουσία

Ν. Λυγερός

Η ουσία
στο τέταρτο
Ευαγγέλιο
είναι πιο βαθιά
γιατί η επιλογή
της ιστορίας
είναι πιο ενδεικτική
του ύφους
και της εμβέλειας
της Διδασκαλίας.