64055 - Μελέτα τις ελλείψεις

Ν. Λυγερός

Μελέτα τις ελλείψεις
για την εκκλησία
την παρθένα
τους δώδεκα
την αρτοκλασία
για να δεις
πιο βαθιά
το ύφος
της ιωαννικής
κοινότητας
της εποχής.