64057 - Οι Φαρισαίοι

Ν. Λυγερός

Οι Φαρισαίοι
ακόμα
και μετά
δεν ήθελαν
κανένα πλουραλισμό
κι έγιναν
πιο σκληροί
με τους Εβραίους
που ακολουθούσαν
τη Διδασκαλία
του Χριστού.