64058 - Η κοινότητα

Ν. Λυγερός

Η κοινότητα
του Ιωάννη
είχε ήδη
υποστεί
διωγμούς
από τις συναγωγές
πριν γραφτεί
το Ευαγγέλιο
και γι’ αυτό
υπάρχουν
αναφορές.