64059 - Οι Επιστολές

Ν. Λυγερός

Οι Επιστολές
δεν έχουν
ακριβώς
το ίδιο ύφος
με το Ευαγγέλιο
γιατί φαίνεται
ότι υπάρχουν
διαφορετικές
σχολές
και εσωτερικές
αντιπαραθέσεις
ερμηνείας
του Έργου.