64060 - Είναι χάρη

Ν. Λυγερός

Είναι χάρη
στις Επιστολές
που το Ευαγγέλιο
εντάχθηκε
τελικά
στα Κανονικά
μετά
τα Συνοπτικά
διότι
δεν ήταν
αυτονόητο
λόγω
του ύφους του.