64061 - Στην αρχή

Ν. Λυγερός

Στην αρχή
η ύπαρξη
της κοινότητας
του Ιωάννη
δεν ενόχλησε
τους Εβραίους
γιατί είχε
μόνο χαμηλή
Χριστολογία.