64062 - Η χαμηλή Χριστολογία

Ν. Λυγερός

Αρχικά η κοινότητα
έβλεπε τον Χριστό
μόνο ως απλή
συνέχεια
της Παλαιάς Διαθήκης
οι τριβές
ήρθαν μετά
όταν εξελίχθηκε
η Χριστολογία της
σε υψηλή.