64064 - Η υψηλή χριστολογία

Ν. Λυγερός

Η υψηλή χριστολογία
άρχισε να προκαλεί
σοβαρές τριβές
και αντιπαραθέσεις
γιατί ήταν
η καινοτομία
της συνέχειας
όταν η χαμηλή
ήταν μόνο
η συνέχεια
της παράδοσης.