64066 - Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής

Ν. Λυγερός

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
έχει ήδη
μεγάλο κύρος
στα συνοπτικά
αλλά με το τέταρτο
Ευαγγέλιο
γίνεται
και Πρόδρομος
που ξέρει από πριν
για τον ερχομό
του Χριστού.