64074 - Πάνω στη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Πάνω στη γέφυρα
παρατηρήσαμε
πανοραμικά
τον ποταμό
κι αναγνωρίσαμε
το μεγάλο
κλαδί
των διακλαδώσεων
του σύμπαντος
για να δεις
την ουσία
κι εσύ.